Jaouad Hamri
Président
Amina Figuigui
Vice-Présidente